HA4 ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIE PRE ŠKOLY HA44 ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIE PRE ŠKOLY


13. 5. 2011 (Piatok) o 09:30, HA Hudobná akadémia SF
Historická budova SND,
Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
Jarolím Ružička
, zástupca umeleckého vedúceho
Dodo Kuriľák,
moderátor

J.S.Bach: Brandenburský koncert č.3 – 1.časť
A.Vivaldi:
Koncert pre husle a sláčikový orchester E dur Jar RV 269
A.Piazzolla/L.Desiatnikov:
Leto v Buenos Aires/ Verano Porteno
W.A.Mozart:
Malá nočná hudba – 1.časť
P.I.Čajkovskij:
Andante cantabile
J.Cikker:
Scherzo
M.Petrík :
Elán – Concerto grosso , časť Vymyslená