posluchaci_konzervatoria_v_bratislave

Koncert poslucháčov Konzervatória v Bratislave


24. 1. 2014 (Piatok) o 09:30, HA Hudobná akadémia SF, Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave
Koncertná sieň SF,
Cena: 2 €
Organizované predstavenie

Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave
Juraj Jartim, dirigent
Martin Vanek
, moderátor
Poslucháči Konzervatória v Bratislave
E. Hasala viola
E. Hasala kontrabas
J. Kuchar tenor
A. Hraško
akordeón
J. Karová
marimba
K. Smetanová klavír
študenti 3. ročníka HD odboru

 J. M. Sperger, E. di Capua, G. Hermosa, S. Margoshes, J. Jartim, W. Shakespeare, S. Prokofiev, K. Abe, J. S. Bach