Kostol Sv. Vincenta De Paul

Grieg, Twardowski, Brixi


15. 1. 2017 (Nedeľa) o 18:00, S Hudba v chrámoch
Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava - Ružinov,
Cena: 6 €
Slovenský komorný orchester
Miešaný spevácky zbor Cantus
Ewald Danel
umelecký vedúci / husle
Juraj Jartim
zbormajster
Hilda Gulyásová soprán
Angelika Zajícová alt
Michal Želonka tenor
Boris Prýgl bas
Edvard Hagerup Grieg
Romuald Twardowski
Juraj Jartim
Franz Xaver Brixi
Z Holbergových čias, suita pre sláčikový orchester, op. 40
Mariánsky triptych (1974)
Koledníček, op. 14

Missa pastoralis

Bergenský rodák Ludwig Holberg bol osvieteným dramatikom, rivalom slávneho Moliéra. Pri príležitosti osláv dvestoročnice jeho narodenia skomponoval druhý bergenský rodák Edvard Hagerup Grieg pôvabnú suitu v starom štýle – dnes jedno z najpreferovanejších Griegových diel. Poľský skladateľ Romuald Twardowski sa počas celej kariéry intenzívne zaoberal sakrálnymi námetmi. Skúsenosti v tomto smere nadobudol počas jeho štúdií gregoriánskeho spevu a stredovekej polymelodiky v Paríži u Nadji Boulangerovej. O archaickú hudbu sa zaujíma aj slovenský dirigent, skladateľ a pedagóg Juraj Jartim. V cykle Koledníček spracoval menej známe slovenské vianočné piesne a uviedol ich do pôsobivého vokálno – inštrumentálneho prostredia. Tradícia vianočných pastorel a bukolík bola veľmi obľúbená aj v tvorbe českých skladateľov 17. a 18. storočia. Reprezentatívnou osobnosťou bol František Xaver Brixi a jeho známa Missa pastoralis.