Katarína Turnerová

Francúzsky impresionizmus v hudbe i poézii


2. 12. 2014 (Utorok) o 19:00, HS Hudba a slovo
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Dalibor Karvay, husle
Igor Fábera, hoboj
Katarína Turnerová, harfa
Richard Stanke, hovorené slovo
Jacques Ibert
Camille Saint-Saëns
Henri Tomasi
Claude Debussy
Maurice Ravel
Jacques Ibert
Anselme Vinée
Interludium pre hoboj, husle a harfu
Fantaisie op. 124 pre husle a harfu
Deux évocations pre hoboj sólo
Reverie pre hoboj a harfu
Pièce en forme de Habanera pre husle a harfu
Entr´acte pre hoboj a harfu
Trio Sérénade pre husle, hoboj a harfu

Čo bolo skôr: slovo, alebo hudba? Parafráza dilemy o vajíčku a sliepke je aktuálna stále, jej otáznik sa však výrazne zviditeľnil v aktivitách francúzskych symbolistov, umelcov, ktorí expresivitu nahradili impresívnosťou. Nechceli kričať o svojich pocitoch a duševných stavoch do sveta; chceli tieto pocity a stavy analyzovať v ich jedinečnosti a fyzikálnej pominuteľnosti. Hra slova a hudby, avšak aj farby začala nadobúdať nové dimenzie a stávalo sa, že slovo iniciovalo hudobný tvar a naopak, že hudobný tvar si žiadal ekvivalent v reči, poézii, či prostej slabike. Francúzi mali pre delikátne situácie a riešenia vždy dobre vyvinutý zmysel, a preto sa na sklonku 19. storočia začali aktivizovať v úsilí čeliť postwagnerovskej kríze.