Petra Pogády, klavír

Franck, Liszt, Dvořák


30. 3. 2017 (Štvrtok) o 19:00, C Populárny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 11, 8 €
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Petr Altrichter 
dirigent
Petra Pogády klavír
César Franck
Franz Liszt
Antonín Dvořák
Prekliaty lovec
Koncert pre klavír a orchester č. 2 A dur, S. 125
Symfónia č. 5 F dur, op. 76

Symfonická báseň Césara Francka Prekliaty lovec využíva lisztovský model programovej kompozície. Námet čerpal Franck z balady Gottfrieda Augusta Bürgera. Po roku 1840 nastala v Európe horúčkovitá „lisztománia“; Franz Liszt suverénne dobýjal koncertné siene a lámal poslucháčom svojou hrou a vystupovaním srdcia. Z tohto obdobia pochádzajú aj obidva priebojné Klavírne koncerty Es dur a A dur. Antonín Dvořák si veľmi rýchlo našiel cestu k symfonickému žánru. Prvé štyri symfónie vychŕlil ešte ako elév. Až Piata symfónia však zarezonovala na verejnosti ako zrelé dielo.