Slovenská filharmónia Emmanuel Villaume dirigent Roman Mešina fagot Foto jan lukas

Wagner Liszt Berlioz


29. 4. 2022 (Piatok) o 19:00, E Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Cena: 15, 12 €

Video pozvánku na koncert pripravil dirigent Emmanuel Villaume

Slovenská filharmónia
Emmanuel Villaume dirigent
Richard Wagner
Franz Liszt
Hector Berlioz
Rienzi, predohra k opere
Les Préludes, symfonická báseň, S. 97
Fantastická symfónia, op. 14

Nepochopený, osamelý patriotistický taliansky hrdina Rienzi z tragédie v piatich dejstvách Mary Russell Mitfordovej bol inšpiračným zdrojom pre vznik rovnomennej opery Richarda Wagnera. Literárne inšpirovaná je i tretia z trinástich symfonických básní Franza Liszta Les préludes. Skladateľ však hudbou nekopíruje verše francúzskeho básnika Alphonsa de Lamartina detailne. Naopak podrobne definovaný program má Fantastická symfónia Hectora Berlioza, ktorá je reakciou skladateľa na neopätovanú lásku k herečke Harriet Smithsonovej. Časti Pochod na popravisko či Sabat čarodejníc sú dych berúcimi vyjadreniami utrpenia duše zaľúbenca. Leonard Bernstein sa o symfónii vyjadril ako o prvej hudobnej psychedélii, a to pre jej halucinogénnu a snivú podstatu i pre fakt, že samotný Berlioz napísal jej časť pod vplyvom ópia.
Bývalý šéfdirigent Slovenskej filharmónie Emmanuel Villaume dnes pôsobí v susednom Česku ako hudobný riaditeľ a šéfdirigent PKF – Prague Philharmonia, ktorú vedie od roku 2015.