DE6-Valčuha-Zámečníková-660x500

Strauss Čajkovskij


5. 4. 2024 (Piatok) o 19:00, Abonentný cyklus E
Koncertná sieň SF,
Cena: 20, 16 €
Slovenská filharmónia
Juraj Valčuha dirigent
Slávka Zámečníková soprán
Richard Strauss Intermezzo č. 2 Träumerei am Kamin, op. 72
Štyri posledné piesne
Piotr Iľjič Čajkovskij
Symfónia č. 6 h mol Patetická, op. 74

Hoci Štyri posledné piesne nevznikli ako celok, sú štrukturálne aj výrazovo koherentné, sú oslobodzujúce, povznášajúce, očisťujúce. Richard Strauss žil z odkazu predchodcov a rafinovaným spôsobom tento odkaz aktualizoval svojskou rétorikou. Piesne napísal na konci svojho života vo veku 84 rokov, zatiaľ čo Interlúdium z opery Intermezzo vzniklo o desiatky rokov skôr. Interpretácie náročných Straussových piesní sa zhostí sólistka Viedenskej štátnej opery Slávka Zámečníková. Hudobný riaditeľ Houston Symphony, Juraj Valčuha, zavíta do Reduty po druhýkrát v sezóne. Piotr Iľjič Čajkovskij začal pracovať v radostnom a psychicky vyrovnanom rozpoložení v roku 1893 na svojej šiestej symfónii – Patetickej. „Bez zveličovania vravím, že do tejto symfónie som vložil celú svoju dušu [...] jednoznačne ju pokladám za najlepšiu, a najmä za najúprimnejšiu zo všetkých mojich vecí.“ Hoci spočiatku bola Patetická symfónia považovaná za autoportrét skladateľa, dnes je vnímaná ako akési zavŕšenie Čajkovského filozofického dozrievania.