DE4-Valčuha-Pavlů-660x550

Gustav Mahler: Symfónia č. 3


1. 3. 2024 (Piatok) o 19:00, Abonentný cyklus E
Koncertná sieň SF,
Vstupenky Cena: 20, 16 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor ženská časť
Bratislavský chlapčenský zbor
Juraj Valčuha 
dirigent
Jan Rozehnal zbormajster
Magdaléna Rovňáková zbormajsterka
Gabriel Rovňák zbormajster
Ester Pavlů alt
Gustav Mahler
Symfónia č. 3