Katarína Turnerová, harfa

Skriabin Mosolov Sibelius


12. 11. 2021 (Piatok) o 19:00, E Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Cena: 15, 12 € Koncert sa koná v režime OTP*

OZNAM
Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu je počet miest na koncertoch limitovaný a časť vstupeniek je blokovaná. Vždy v piatok uvoľňujeme do predaja vstupenky na koncerty nasledujúceho týždňa v zmysle aktuálneho covid automatu a kultúrneho semafora. Dopredaj vstupeniek je možný v pokladnici SF a online na navstevnik.sk.
Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na váš potlesk!

Slovenská filharmónia
Daniel Raiskin 
dirigent
Katarína Turnerová
harfa
Alexander Skriabin
Alexander Mosolov
Jean Sibelius
Snenie / Rêverie pre orchester, op. 24
Koncert pre harfu a orchester
Symfónia č. 2 D dur, op. 43

Orchestrálna miniatúra ruského vizionára a mystika Alexandra Skriabina je jeho vôbec prvým dokončeným symfonickým dielom. Snivá atmosféra, senzitívny výraz a vzrušujúce harmónie naznačujú už v tomto ranom diele čo to zo skladateľovho neskoršieho smerovania. Alexander Mosolov, nie príliš známy skladateľ ruskej avantgardy, zažíva v súčasnosti svoju rehabilitáciu. V Harfovovom koncerte, podobne ako aj v ďalších dielach, ktoré napísal od konca tridsiatych rokov, používa oveľa prístupnejší jazyk, čo bolo dôsledkom jeho skúseností z pracovného tábora. Forma symfónie bola fínskemu skladateľovi Jeanovi Sibeliovi veľmi blízka. Vo svojej nekonvenčnej Druhej symfónii spája typickú severskú nostalgiu s podnetmi, ktoré načerpal v rámci cesty po slnkom prežiarenom Taliansku.
Katarína Turnerová, popredná slovenská harfistka, je členkou orchestra Slovenskej filharmónie. Okrem toho pravidelne koncertuje doma i v zahraničí ako sólová i komorná hráčka. Vydala niekoľko CD, vrátane „Royal Harp“ s harfovými koncertami majstrov 18. storočia a „Canto Amoroso“ s pôvodnou harfovou tvorbou slovenského autora Milana Nováka.

* Na základe Vyhlášky ÚVZ SR: OTP – očkovaní, testovaní (72 h PCR/LAMP test alebo 48 h Ag test), po prekonaní Covid-19 v určenej lehote (do 180 dní)