Petr Altrichter © Photo A. Trizuljak 4569

ONLINE Dvořák Pauer Schubert


29. 1. 2021 (Piatok) o 19:00, D Hudba troch storočí, E Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
ONLINE

Koncert bude vysielaný na stream.filharmonia.sk.

Na koncert vás vo videopozvánke pozýva fagotista Jan Hudeček.

Slovenská filharmónia
Petr Altrichter dirigent
Jan Hudeček fagot
Antonín Dvořák
Jiří Pauer
Franz Schubert
Hudba z opery Čert a Káča
Koncert pre fagot a orchester
Symfónia č. 4 c mol Tragická, D.417

Opera Čert a Káča Antonína Dvořáka je koncentrovaným dielom, ktorého veselý dej umožnil skladateľovi hudobne charakterizovať osoby a situácie, ktoré dôverne poznal z vidieckeho prostredia. Efektný Koncert pre fagot a orchester je absolventskou prácou českého skladateľa Jiřího Pauera z čias štúdií na Akadémii múzických umení v Prahe a patrí medzi skladateľove najhrávanejšie diela. Štvrtá symfónia Franza Schuberta, ktorý ju sám označil podtitulom Tragická, patrí nepochybne k jeho najodvážnejším dielam skomponovaným v duchu tradícií viedenského klasicizmu, ktoré reprezentujú Haydn a Mozart.
Mladý český fagotista Jan Hudeček už od detského veku získaval ocenenia v medzinárodných interpretačných súťažiach. V roku 2014 sa stal víťazom medzinárodnej interpretačnej súťaže Pražská jar spomedzi 111 účastníkov z celého sveta. Jeho interpretácia vyvážene snúbi prirodzene emocionálny náhľad s koncepčne analytickým. Poslucháča dokáže získať pre svoje interpretačné poňatie jasnou presvedčivosťou a nevšednou charizmou. Petr Altrichter je jedným z najvýznamnejších českých dirigentov, ktorý získal medzinárodnú reputáciu svojou dynamickou a hlbokou interpretáciou symfonickej hudby. Medzinárodnú pozornosť na seba upútal v roku 1976, kedy získal titul laureáta a špeciálnu cenu poroty na uznávanej dirigentskej súťaži vo francúzskom Besançone. Na základe tohto ocenenia sa stal asistentom dirigenta Václava Neumanna v Českej filharmónii a odštartoval tak svoju svetovú umeleckú kariéru.