Leoš Svárovský

Zeljenka Mendelssohn Foerster


19. 5. 2022 (Štvrtok) o 19:00, D Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Cena: 13, 10 €

Video pozvánku na koncerty pripravil huslista Milan Al-Ashhab.

Slovenská filharmónia
Leoš Svárovský dirigent
Milan Al-Ashhab husle
Ilja Zeljenka
Felix Mendelssohn Bartholdy
Josef Bohuslav Foerster
Ouvertura festiva
Koncert pre husle a orchester e mol, op. 64
Symfónia č. 3 D dur Život, op. 36

Nápaditý tvorca množstva filmovej hudby, ale i nekonvenčných diel pre spevákov Ilja Zeljenka premiéroval Ouverturu festivu na Bratislavských hudobných slávnostiach v roku 1998. Slávny Koncert pre husle, ktorý napísal na vrchole kariéry Felix Mendelssohn Bartholdy, vznikal dlhých šesť rokov. Počas nich skladateľ intenzívne komunikoval a konzultoval s priateľom huslistom Ferdinandom Davidom, koncertným majstrom lipského orchestra Gewandhaus, ktorý dielo v marci 1845 v Lipsku premiéroval. Josef Bohuslav Foerster napísal celkovo päť symfónií, z jeho tretej symfónie vyžaruje duchovno a humanizmus, ktoré boli vlastné i Gustavovi Mahlerovi, dirigentovi, ktorý Symfóniu uviedol do života.
„Zistil som, že akákoľvek moja práca je cez noc efektívnejšia“, tvrdí mladý český umelec Milan Al-Ashhab, ktorý má palestínske korene, miluje metal a je celosvetovo uznávaným husľovým virtuózom. „Na koncerte je taktovka súčasťou môjho tela“, hovorí Leoš Svárovský, český dirigent, ktorý patrí medzi posledných žiakov Václava Neumanna.