D5 2006/2007


8. 2. 2007 (Štvrtok) o 19:00, D Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,

Slovenská filharmónia


Slovenský filharmonický zbor


Emmanuel Villaume, dirigent


Jozef Chabroň, zbormajster


Andrew von Oeyen, klavír          

Richard Strauss                                              


Smrť a vykúpenie op. 24


Ludwig van Beethoven                        


Koncert pre klavír a orchester č. 4 G dur op. 58


Claude Debussy                                  


Nokturná L. 91

Vynikajúci francúzsky dirigent Emmanuel Villaume je bratislavskému publiku už dôverne známym umelcom. Už jeho prvé hosťovanie so Slovenskou filharmóniou  v novembri 2005, kedy nezabudnuteľne predviedol francúzsky repertoár – diela Berlioza Ravela a Gounoda vzbudil veľké sympatie u hudobníkov aj obecenstva. Nemenej zaujímavým bol aj otvárací koncert BHS  2006, kde predstavil nie často uvádzanú kompletnú choreografickú symfóniu Ravela – Dafnis a Chloé. Tentokrát uvedie geniálnu Straussovu symfonickú báseň Smrť a vykúpenie (1889), ktorá svojou emotívnou sugesciou podnietila vznik básne Alexandra Rittera. V troch orchestrálnych Nokturnách, napísaných v rokoch 1897-1899, Claude Debussy dosiahol perfektnú zvukomaľbu. Pôsobivá scenéria hudobného impresionizmu je znásobená v treťom nokturne použitím ženských zborových hlasov.  V majstrovskom Beethovenovom 4. klavírnom koncerte z rokov 1805-1806 sa odráža nová etapa dejín klavírneho koncertu. Beethoven akoby tu zmobilizoval všetky svoje umelecké sily a vložil ich do diela plného nádherných myšlienok, vrúcneho citu a obdivuhodnej virtuozity. Ako sólista sa predstaví, v Bratislave debutujúci, mladý 25-ročný umelec žijúci v New Yorku – Andrew von Oeyen, označovaný za jedného z najvýznamnejších klaviristov svojej generácie. Už ako 17-ročný debutoval s Losangelskou filharmóniou a Esa-Pekka Salonenom. Spolupracuje s poprednými americkými orchestrami. Nedávno sa s veľkým úspechom predstavil recitálom v londýnskej Wigmore Hall.