DE5-Numajiri-Lapšanský-Gajan-660x360

Delius Mozart Schumann


21. 3. 2024 (Štvrtok) o 19:00, Abonentný cyklus D
Koncertná sieň SF,
Cena: 16, 13 €
Slovenská filharmónia
Ryusuke Numajiri 
dirigent
Marian Lapšanský klavír
Ivan Gajan klavír
Frederick Delius
Wolfgang Amadeus Mozart
Robert Schumann
On Hearing the First Cuckoo in Spring
Koncert pre dva klavíry a orchester č. 10 Es dur, KV 365
Symfónia č. 1 B dur Jarná, op. 38

Meno Wolfgang Amadeus Mozart je pojem, pri ktorom asi každý, bez ohľadu na to, či je „klasickej hudbe“ naklonený alebo nie, spozornie. Vo svojej podstate bol Mozart predovšetkým človekom, ktorý sa rád zabával a vychutnával pozitíva života. O tom sú aj jeho iskrivé Koncerty pre dva a pre tri klavíry a orchester. Koncert pre dva klavíry bol dokončený začiatkom roka 1779, v období kedy sa po smrti milovanej matky musel na príkaz otca vrátiť do Salzburgu. Keďže Mozart už od malička účinkoval so svojou sestrou Nannerl, spoločné koncertovanie na dvoch alebo jednom klavíri bolo v Mozartovej rodine takpovediac bežnou rutinou. Už úvodná orchestrálna fanfára, podložená veršom básnika Adolfa Böttgera „Obráť, obráť svoje kroky, v údolí sa prebúdza jar“ potvrdzuje, že Robert Schumann si svoje symfonické miesto hľadal medzi Beethovenom a Schubertom. Skladateľ pôvodne dal jednotlivým častiam symfónie programové nadpisy: Prebúdzanie jari, Večer, Veselé hry, Jar v plnom rozkvete, potom však túto myšlienku zavrhol. Jarný podtón má i symfonická báseň anglického skladateľa Frederica Deliusa. Taktovku nad Slovenskou filharmóniou prevezme umelecký riaditeľ Biwako Hall a hudobný riaditeľ Tokyo Mitaka Philharmonia Ryusuke Numajiri. Za klavír sa usadia nestori slovenskej klavírnej školy Ivan Gajan a bývalý riaditeľ Slovenskej filharmónie Marian Lapšanský.