Slovenská filharmónia 2021 foto Peter Brenkus c 9859

Šostakovič Prokofiev Čajkovskij


3. 2. 2022 (Štvrtok) o 19:00, D Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Cena: 18, 15 € Koncert sa koná v režime OP*
Slovenská filharmónia
Jiří Rožeň dirigent
Leo de María klavír
Dmitrij Šostakovič
Sergej Prokofiev
Slávnostná predohra, op. 96
Koncert pre klavír a orchester č. 3 C dur, op. 26
Piotr Iľjič Čajkovskij Symfónia č. 1 g mol Zimné sny, op. 13

Búrlivá prskavka Slávnostná predohra, op. 96 je jednou z pozitívne ladených skladieb, ktoré vyvažujú prevládajúce zádumčivé odtiene tvorivého odkazu Dmitrija Šostakoviča. Z pomedzi piatich klavírnych koncertov Sergeja Prokofieva sa jeho tretí teší najväčšej obľube, prekypuje energiou, pregnantnými rytmami, štipľavými harmóniami, ako aj krehkým lyrizmom. Zimné sny zakladateľa ruského symfonizmu Piotra Iľjiča Čajkovského sú jedným z autorových symfonických „vyznaní duše“, ktoré napísal v čase počiatkov vyučovania na Moskovskom konzervatóriu.
Na dnešnom koncerte vystúpi ako sólista španielsky klavirista Leo de María. Na ostatnom 10. ročníku medzinárodnej klavírnej súťaže Johanna Nepomuka Hummela v Bratislave získal 2. miesto vo veľkej konkurencii klaviristov z celého sveta. Vystúpi ako náhrada za pôvodne avizovaného taliansko-slovinského klaviristu Alexandra Gadjieva, ktorý mal uviesť Koncert b mol č. 1 pre klavír a orchester Piotra Iľjiča Čajkovského. Leo de María navrhol na svoje účinkovanie Koncert pre klavír a orchester č. 3 C dur od Sergeja Prokofieva, ktorý, veríme, že bude pre vás rovnako silným umeleckým zážitkom.
Za pochopenie pri zmene sólistu i programového čísla ďakujeme,
Slovenská filharmónia


* Na základe Vyhlášky ÚVZ SR 2/2022: OP – očkovaní, po prekonaní Covid-19