Oliver Dohnányi

Mendelssohn Rimskij-Korsakov


13. 1. 2022 (Štvrtok) o 19:00, D Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Cena: 15, 12 € Koncert sa koná v režime OP*
Slovenská filharmónia
Oliver Dohnányi dirigent
Felix Mendelssohn Bartholdy
Nikolaj Rimskij-Korsakov
Symfónia č. 4 A dur Talianska, op. 90
Šeherezáda, symfonická suita, op. 35

Felixovi Mendelssohnovi-Bartholdymu sa vďaka silnému rodinnému zázemiu dostalo v mladosti excelentného vzdelania v Hamburgu. Už ako 19-ročný začal cestovať po Európe. Prvé náčrtky k Symfónii č. 4 A dur, op. 90 Talianskej vznikli počas skladateľových ciest do tejto krajiny v rokoch 1829–31. z Ríma písal sestre Fanny: „Pri komponovaní Talianskej symfónie napredujem. Bude to najzábavnejšia skladba akú som kedy napísal, najmä v záverečnej časti.” Dielo dopísal v marci 1833 v Berlíne a o dva mesiace neskôr ho premiérovo sám dirigoval v Londýne. Nikolaj Rimskij-Korsakov sa v sedemnástich rokoch zoznámil s Milijom Balakirevom, neskorším ideovým lídrom skupiny ruských skladateľov známej ako Mocná hŕstka/Mocná päťka. Na nátlak rodiny sa stal dôstojníkom námorníctva a viac ako dva roky strávil na mori. Nebol to však stratený čas: jeho cesty do Spojených štátov, na Blízky Východ či do Ázie ohromne podnietili jeho predstavivosť. Symfonickú suitu op. 35 Šeherezáda inšpirovanú prastarými orientálnymi príbehmi Tisíc a jednej noci Korsakov nekoncipoval ako výsostne programovú hudbu viazanú na konkrétne rozprávky, ale ako symfonickú hudbu s orientálnymi motívmi. Jediný rámec tvorí príbeh samotnej Šeherezády a sultána Šahrijára, ktorý po svadobnej noci necháva sťať každú zo svojich neviest. Zachrániť sa podarí len Šeherezáde, ktorá sultánovi každú noc začne rozprávať príbeh, no dokončí ho až nasledujúcu noc.
Oliver Dohnányi v októbri 2020 dirigoval Mahlerovu ôsmu Symfóniu tisícov v podaní Maďarskej štátnej opery, v roku 2021 s ňou naštudoval operu Cremonský husliar (J. Hubay) a Teta Simona (E. Dohnányi). Od januára 2021 spolupracuje s Bulharskou národnou operou v Sofii, kde diriguje Toscu a minulý rok koncertne naštudoval Verdiho Macbetha. Na pôde Slovenskej filharmónie sa pravidelne objavuje s ŠKO Žilina v rámci medzinárodného hudobného festivalu BHS.


* Na základe Vyhlášky ÚVZ SR 2/2022: OP – očkovaní, po prekonaní Covid-19