Slovenská filharmónia

Chačaturian Janáček


1. 2. 2024 (Štvrtok) o 19:00, Abonentný cyklus D
Koncertná sieň SF,
Cena: 20, 16 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Jaroslav Kyzlink 
dirigent
Irmina Trynkos husle
Jan Rozehnal zbormajster
Linda Ballová soprán
Jarmila Vantuchová
mezzosoprán
Tomáš Juhás
tenor
Peter Mikuláš
bas
Marek Štrbák
organ
Aram Chačaturian
Leoš Janáček
Koncert pre husle a orchester d mol, op. 46
Glagolská omša

Aram Chačaturian patrí k excelentným zjavom na scéne symfonickej a baletnej hudby 20. storočia. Výrazným spôsobom aktivoval etnické idiómy v akademickom symfonickom kontexte. Hlavnou devízou sú výrazné impulzy z oblasti gruzínskej a arménskej ľudovej hudby. Je autorom dvoch veľkých koncertantných projektov. Pre mimoriadnu náročnosť z hľadiska techniky, kondície a koncentrácie sa na pódiách objavujú menej často. Diela Leoša Janáčka sú originálne a zároveň veľmi ľudské, toto tvrdenie podčiarkuje osobitné vyjadrenie viery cez staroslovanský text v Glagolskej omši. Text sa skoro zhoduje s omšovým latinským textom, napriek tomu dielo nie je dielom liturgickým. „Chtěl jsem zde zachytit víru v jistotu národa na podkladě ne náboženském, ale na tom mravním, silném, které si bere Boha za svědka,“ napísal skladateľ. Omša sa skladá z troch inštrumentálnych a piatich vokálno-inštrumentálnych častí. Začína sa i končí slávnostnými fanfárami za sprievodu tympanov, pričom pred záverečnou Intradou znie samostatné organové Postlúdium, ktoré zaznie v interpretácii Mareka Štrbáka. Kvarteto slovenských speváckych sólistov môžete poznať z ich bohatej koncertnej i opernej činnosti.