Czech Philharmonic Choir Brno

Český filharmonický zbor Brno


16. 11. 2018 (Piatok) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 10, 8 €
Český filharmonický zbor Brno
Petr Fiala
dirigent
Pavlína Švestková soprán
Tomáš Kořínek tenor
Pavla Kopecká harfa
Martin Jakubíček organ
Anton Bruckner
Petr Řezníček
Petr Fiala
Leoš Janáček
Motetá
Dies irae
Gratia Musa tibi
Otčenáš

Anton Bruckner dlhé roky pôsobil ako organista v opátstve Sankt Florian blízko Linzu. Mal preto vždy veľmi blízko k sakrálnej hudbe, čo dokumentujú niekoľké zhudobnenia omšového ordinária, jeho organová hudba a dôsledne prepracované motetá a cappella. Aktivity Petra Řezníčka dlhé roky súviseli s vynikajúcim ansámblom Brnianskych madrigalistov. Aj v čase, keď bola sakrálna hudba nežiaduca, napísal Řezníček Magnificat, Ignis aeternus či variácie na sekvenciu Dies irae, ktorá má v dejinách veľký ohlas a rodák z Hradca Králové prispel aj svojím dielom k jej revitalizácii. Skladateľ a zbormajster Petr Fiala je zakladateľom Českého filharmonického zboru Brno (1990), takže jeho skladateľské zámery sú priamo previazané s týmto úspešným telesom. Leoš Janáček sa v teréne sakrálnej hudby nepohyboval často, jeho sugestívny Otčenáš je však dnes veľmi frekventovaným zborovým dielom; majstrovská polyfónia sa snúbi s povestnými Janáčkovými skratkovitými motívmi, tzv. „hudobnými sčasovkami“, do nenapodobiteľného celku.