Steven Hough, klavír

Čekovská Rachmaninov Beethoven


20. 4. 2018 (Piatok) o 19:00, B Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 13, 10 €
Slovenská filharmónia
James Judd dirigent
Stephen Hough klavír
Ľubica Čekovská
Ludwig van Beethoven
Sergej Rachmaninov
Palingenia
Symfónia č. 8 F dur, op. 93
Koncert pre klavír a orchester č. 1 fis mol, op. 1

Jednou z čŕt mnohých súčasných umelcov je nazývať produkty ich tvorby záhadnými, enigmatickými pojmami. Pritom za nimi tkvie celkom obyčajný, poetický obsah. Obsahom Palingenie Ľubice Čekovskej je napríklad pôvabný jednodňový životný príbeh malej vážky. Oveľa konkrétnejší a transparentnejší bol v označení svojho „Opusu Jeden“ Sergej Rachmaninov; a ako inak mohol odštartovať tento klavírny virtuóz svoju  oslnivú kariéru, ak nie Klavírnym koncertom číslo Jeden…? Zatiaľ čo Rachmaninov sa v Klavírnom koncerte fis mol rozbieha, Ludwig van Beethoven sa v Ôsmej symfónii nenápadne a pomerne rozšafne uberá k veľkému celoživotnému finále.