C7 Thomas Lang, dirigent, Photo Alexander Trizuljak

Rossini


19. 6. 2024 (Streda) o 19:00, C Populárny cyklus
Koncertná sieň SF,
Vstupenky
Cena: 16, 13 €
Slovenský filharmonický zbor
Thomas Lang zbormajster, dirigent
Jana Nagy-Juhász klavír
Marek Štrbák
organ
Lenka Máčiková
soprán
Alena Kropáčková
mezzosoprán
Jozef Gráf
tenor
Tomáš Šelc 
bas
Gioachino Rossini
Petite messe solennelle