C5 2007/2008


17. 4. 2008 (Štvrtok) o 19:00, C Populárny cyklus
Koncertná sieň SF,

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu


Mario Košik, dirigent


Andrej Bielow, husle

Peter Iľjič Čajkovskij


Búrka, fantázia op. 18 


Alexander Glazunov


Koncert pre husle a orchester a mol op. 82


Antonín Dvořák


Symfónia č. 5 F dur  op. 76