Ewald Danel © Photo A. Trizuljak

Hommâge à Bohdan Warchal


28. 1. 2016 (Štvrtok) o 19:00, C Populárny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 11, 8 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel
umelecký vedúci
Pavel Bogacz ml. husle
Kiril Stoyanov
marimba
Johann Sebastian Bach
Emmanuel Séjourné
Ilja Zeljenka
Antonín Dvořák
Koncert pre husle a orchester E dur, BWV 1042
Koncert pre marimbu a sláčikový orchester
Hudba pre Warchala
Sláčikové kvarteto F dur Americké, op. 96 (verzia pre orchester)

Bohdan Warchal bol iniciátorom vzniku viacerých diel slovenských autorov. V prípade Ilju Zeljenku došlo k splynutiu dvoch duší, schopných vnímať a tvoriť hudbu so zmyslom pre zodpovednosť, ale aj pre hravosť. Francúzsky skladateľ Emmanuel Séjourné je aktívnym hráčom na perkusívnych nástrojoch. Vďaka nemu stále vznikajú diela pre tento typ inštrumentov. Koncert pre marimbu a sláčiky je veľmi populárny a často hrávaný. Antonín Dvořák bol počas pobytu v Spojených štátoch amerických očarený tamojšou etnickou hudbou. Prenikla aj do slávneho Amerického kvarteta.