Bella Hummel Moyzes


14. 12. 2023 (Štvrtok) o 19:00, C Populárny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 16, 13 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Leoš Svárovský dirigent
Jan Rozehnal zbormajster
Stanislav Masaryk trúbka
Mariana Sajko soprán
Michaela Šebestová mezzosoprán
Juraj Kuchar tenor
Martin Mikuš bas
Ján Levoslav Bella /upr. Ľudovít Rajter
Ján Levoslav Bella
Johann Nepomuk Hummel
Mikuláš Moyzes
Vianoce
Uns ist zum Heil ein Kind geboren, vianočná kantáta
Koncert pre trúbku a orchester Es dur
Missa in d minor

Predvianočný čas spríjemní koncert vystavaný výlučne z tvorby autorov, ktorých život je spätý so Slovenskom. Bratislavský rodák, Johann Nepomuk Hummel, súčasník Mozarta a Haydna komponoval koncert pre trúbku v predvianočnom čase v roku 1803. Novoročnú premiéru, ktorá podčiarkla Hummelov vstup do Esterházyho dvornej kapely, odohral skladateľov priateľ, významný trumpetista a vynálezca klapkovej trúbky Anton Weidinger. „Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja,“ znejú verše z knihy proroka Izaiáša. Vo vianočnej kantáte sa o biblický text opiera Ján Levoslav Bella, skladateľ, ktorého diela sú pre našu domácu hudobnú tvorbu prelomové a častokrát i novátorské. Jeho o tridsať rokov mladší kompozičný kolega Mikuláš Moyzes taktiež nadväzuje na hudobnú reč neskorého romantizmu, no v omši čerpá aj z prvkov slovenského folklóru. Mladý slovenský rodák Stanislav Masaryk zastáva od roku 2020 prestížny post prvého hráča na trúbke v Českej filharmónii. Na koncerte bude účinkovať i kvarteto vokálnych sólistov, ktorých môžete poznať i z úloh v Opere SND či na iných domácich scénach.