C1 2006/2007


2. 11. 2006 (Štvrtok) o 19:00, C Populárny cyklus
Koncertná sieň SF,

Slovenská filharmónia

Christoph Campestrini, dirigent

Nikita Fitenko, klavír

Vladimír Godár Tombeau de Bartók

Dmitrij Šostakovič Koncert pre klavír a orchester č. 2 F dur op. 102

Richard Strauss  Tak riekol Zarathustra, symfonická báseň op. 30

Rakúsky dirigent Christoph Campestrini sa po štúdiách hudby a jazykov v Amerike vrátil do Európy, kde rozbehol medzinárodnú umeleckú kariéru. Dirigoval viac než osemdesiat symfonických orchestrov na piatich kontinentoch. Roku 1996 po prvýkrát dirigoval Slovenskú filharmóniu na domácich koncertoch, ako aj na Korutánskom festivale vo Villachu. Ch. Campestrini uvedie Godárovu skladbu Tombeau de Bartók z roku 1995, ktorá bola napísaná  k 50. výročiu Bartókovho úmrtia a autor si ňou chcel uctiť pamiatku na výnimočného skladateľa, humanistu a človeka.

V Amerike žijúci ruský klavirista Nikita Fitenko uskutočnil početné recitály a koncerty v bývalom Sovietskom zväze, Európe, Ázii, Severnej a Južnej Amerike. Medzinárodne etablovaný sólista účinkoval s mnohými prestížnymi orchestrami. Je tiež zakladateľom a umeleckým riaditeľom Medzinárodnej klavírnej súťaže v Louisiane. Vynikajúci interpret ruskej klavírnej tvorby sa debutovo predstaví na pódiu bratislavskej Reduty  Šostakovičovým 2. klavírnym koncertom. Skladateľ ho napísal pre svojho 19-ročného syna Maxima, ktorý ho aj uviedol roku 1957 v Moskve. Intímne dielo neveľkých proporcií, vyžaduje menší orchester a ľahší, pôvabný zvuk klavíra.

Z početných symfonických básní Richarda Straussa, ktorými sa skladateľ dostal do centra pozornosti hudobného sveta v poslednej dekáde 19. storočia,  osobité miesto zaujíma  Tak riekol Zarathustra, voľne spracovaná podľa filozofickej knihy Friedricha Nietzscheho. Skladba pomerne rýchlo spopulárnela, aj vďaka pestrosti orchestrálnych farieb a optimistickej nálade.