20210430 SF SFZ Štúr foto © Alexander Trizuljak 0994

Cikker Novák Dvořák


28. 10. 2021 (Štvrtok) o 19:00, C Populárny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 13, 10 € Koncert sa koná v režime OTP*
Slovenská filharmónia
Rastislav Štúr dirigent
Ján Cikker
Vítězslav Novák
Antonín Dvořák
Dramatická fantázia pre veľký orchester
V Tatrách, symfonická báseň, op. 26
Symfónia č. 7 d mol, op. 70

Dovoľujeme si vás informovať o zmene dirigenta koncertu. Zo zdravotných dôvodov bude namiesto dirigenta Ondreja Olosa koncert dirigovať Rastislav Štúr.

Ján Cikker, jeden z hlavných predstaviteľov slovenskej hudobnej moderny, vo svojej tvorbe pohotovo reagoval na udalosti, ktoré sa ho obzvlášť dotkli. Impulzom pre vznik Dramatickej fantázie boli revolučné udalosti v Maďarsku v roku 1956. Cikkerov pedagóg kompozície na Majstrovskej škole v Prahe – Vítězslav Novák – rád siahal k pokladom bohatej studnice slovenskej ľudovej piesne. V symfonickej básni V Tatrách sa okrem toho odzrkadľujú aj jeho zážitky ako nadšeného vysokohorského turistu a horolezca. Novák bol odchovancom Antonína Dvořáka na Pražskom konzervatóriu. Vďaka celkovej koncepcii, hlbokému obsahu a majstrovskému formálnemu spracovaniu patrí Dvořákova Siedma symfónia nielen k vrcholom jeho tvorby, ale i v rámci pobeethovenovského vývoja symfonického žánru.


* Na základe Vyhlášky ÚVZ SR: OTP – očkovaní, testovaní (72 h PCR/LAMP test alebo 48 h Ag test), po prekonaní Covid-19 v určenej lehote (do 180 dní)