20202021-C1-900x600

ZRUŠENÉ Beethoven Dvořák


5. 11. 2020 (Štvrtok) o 19:00, C Populárny cyklus
Koncertná sieň SF,
KONCERT ZRUŠENÝ
Slovenská filharmónia
Leoš Svárovský dirigent
Sophia Jaffé husle
Ludwig van Beethoven
Antonín Dvořák
Koncert pre husle a orchester D dur, op. 61
Symfónia č. 6 D dur, op. 60

Husľový koncert Ludwiga van Beethovena je autorovým prvým symfonickým titulom pre husle a orchester. Náročný sólový part akcentuje princíp individuality vystavenej vplyvom okolia. Šiesta symfónia Antonína Dvořáka je jedným z prelomových diel českého autora. Vznikala v dusivom období napätia v spoločnosti, nemala ľahký osud, predsa však šíri jedine pozitívne vlnenie. Český dirigent Leoš Svárovský je filharmonickému publiku dôverne známy. Tentokrát sa pod jeho vedením predstaví nemecká huslistka Sophia Jaffé, ktorá spolupracuje s orchestrami ako Česká filharmónia či Mozarteumorchester Salzburg. Jej repertoár zahŕňa diela od 17. storočia až po súčasnú hudbu.