Kaspar Zehnder, dirigent

Bizet, Reinecke, Dvořák, Ľadov


16. 2. 2017 (Štvrtok) o 19:00, C Populárny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 11, 8 €
Slovenská filharmónia
Kaspar Zehnder dirigent
Katarína Turnerová harfa
Georges Bizet
Carl Reinecke
Antonín Dvořák
Detské hry
Koncert pre harfu a orchester e mol, op. 182
Vodník, op. 107
Polednice, op. 108
Anatolij Ľadov Baba Jaga, op. 56

Meno a osobnosť Georgesa Bizeta sa akosi automaticky viaže na operu Carmen. Tá však stojí až na konci tvorivej púte vynaliezavého skladateľa. Lahôdkou na tejto ceste je rozkošná suita o hrách detí. Carl Reinecke bol pragmaticky zmýšľajúcim tvorcom, o čom svedčia okrem iného jeho výborne napísané koncertantné kompozície. Po  návrate zo Spojených štátov amerických Antonín Dvořák prekvapil dovtedy „antiprogramovú“  verejnosť cyklom vynikajúcich symfonických básní na motívy balád Karla Jaromíra Erbena. Postava Baby Jagy je pre ruské rozprávky priam príznačná, neprekvapuje preto, ak Anatolij Ľadov venoval jej mystike symfonickú prskavku opus 56.