Šušková, Šimko, Pažický

Komorný koncert – Západoslovenské piesne


5. 10. 2017 (Štvrtok) o 19:00, Bratislavské hudobné slávnosti
Stĺpová sieň SF,
Cena: 12 €
Eva Šušková  soprán
Matúš Šimko tenor
Peter Pažický klavír
 z tvorby Leoša Janáčka, Vítězslava Nováka, Eugena Suchoňa a Štefana Németha-Šamorínskeho

Keď začali slovenskí autori snívať o možnosti svojbytnej slovenskej hudby, svoje sny museli začať spoznávaním slovenskej ľudovej piesne. Monumentálny krok v tomto smere urobila Matica slovenská so svojimi prvými editormi (Ján Kadavý, Karol Ruppeldt, Miloš Ruppeldt), ktorých Slovenské spevy vytvorili piesňový repertoár, slúžiaci ako stimul pre ďalší zber i pre autonómnu tvorbu. Po koncerte z východoslovenských piesní (BHS 2006) uvádza festival koncert z úprav západoslovenských piesní, ktorý je tiež svojskou spomienkou na Janka Blaha, ktorý bol aj hlavným zberateľom, znalcom i inšpirátorom novej tvorby, opierajúcej sa o západoslovenský folklór. Z jeho zbierok čerpal nielen Vítězslav Novák, Štefan Németh-Šamorínsky, ale aj Eugen Suchoň. Janáčkova aktivita sa opiera o piesne, ktoré mu zaspievala slovenská robotníčka Eva Gabelová