Volodymyr Sirenko, Dmytro Tkachenko

BHS Národný symfonický orchester Ukrajiny


25. 9. 2023 (Pondelok) o 19:30, Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň SF,
Cena: 30, 26, 20 €

Účinkujú

Národný symfonický orchester Ukrajiny
Volodymyr Sirenko
– dirigent
Dmytro Tkachenko – husle

Program

Jean Sibelius – Finlandia, symfonická báseň, op. 26
Max Bruch – Koncert pre husle a orchester č. 1 g mol, op. 26
Borys Lyatoshynsky – Grażyna, symfonická balada
Franz Liszt – Mazeppa, symfonická poéma č. 6

Vstupné   30, 26, 20 €      Vstupenky

Pre BHS je cťou privítať Národný symfonický orchester Ukrajiny pod taktovkou Volodymyra Sirenka, v programe ktorého zaznejú skladby európskych i ukrajinských tvorcov. Symfonická báseň Finlandia patrí vďaka historickému vlasteneckému obsahu, no najmä hudobnej originalite k najpopulárnejším Sibeliovým dielam. Franz Liszt čerpal námet z príbehu o ukrajinskom hrdinovi Ivanovi Mazeppovi z prozaickej poémy francúzskeho romantika Victora Huga a báseň poľského tvorcu Adama Mickiewicza zase učarovala Borysovi Lyatoshynskému, významnému tvorcovi ukrajinskej hudby 20. storočia, k napísaniu orchestrálnej balady Grażyna, ktorá zaznie vo festivalovej premiére. Klenot husľovej literatúry, koncert Maxa Brucha, zahrá víťaz mnohých súťaží Dmytro Tkachenko.

Volodymyr Sirenko

Volodymyr Sirenko

Dmytro Tkachenko

Dmytro Tkachenko

National Symphony Orchestra of Ukraine

Národný symfonický orchester Ukrajiny