Milan Paľa, husle credit Julian Veverica DSC0218

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu


11. 10. 2017 (Streda) o 19:00, Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň SF,
Cena: 16, 12, 10 €
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Slovenský filharmonický zbor
Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu
Mario Košik dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Adrian Kokoš zbormajster
Milan Paľa husle
Andrej Šeban elektrická gitara/electric guitar
Fedor Frešo basová gitara/bass guitar
Martin Valihora bicie nástroje/drums
Vladislav Šarišský klavír/piano, Hammond organ
Marián Varga, Béla Fischer
Ladislav Burlas
Franz Liszt 

Musica concertante – P R E M I É R A
Hudba pre husle a orchester
Dantovská symfónia, S. 109

Skladba Musica concertante tohoročného jubilanta Mariána Vargu vyšla pôvodne na legendárnom CD Divergencie, ktoré bolo rozlúčkovým albumom súboru Collegium musicum. Umož-ní iný, trochu netradičný pohľad na ikonickú osobnosť slovenskej populárnej hudby. Uvedenie diela je poctou skladateľovi, ktorý nás 9. augusta nečakane opustil. Náš ďalší jubilant, deväťdesiatnik Ladislav Burlas, má na svojom konte celý rad orchestrálnych skladieb. Hudbu pre husle a orchester napísal v roku 1974 a venoval ju huslistovi Petrovi Michalicovi. Na koncerte BHS uvedie dielo popredný slovenský husľový virtuóz Milan Paľa, ktorý sa programovo venuje interpretácii slovenskej hudby.
Koncert uzavrie majestátna Dantovská symfónia, ku ktorej sa Franz Liszt dostal až v čase, keď už mal svoje symfonické básne skomponované a zavŕšil aj prvú verziu Faustovskej symfónie. Hoci je trojčasťové dielo žánrovo označené ako symfónia, ide v ňom skôr o tri samostatné symfonické básne bez typického rozvíjania sonátovej formy.