Valery Gergiev, dirigent

Orchester Mariinského divadla


14. 10. 2017 (Sobota) o 18:00, Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň SF,
Cena: 45, 38, 30 €
Orchester Mariinského divadla
Valery Gergiev dirigent
Claude Debussy
Olivier Messiaen
Igor Stravinskij
Dmitrij Šostakovič
L´après-midi d´un faune / Faunovo popoludnie
L´Ascension, štyri symfonické meditácie pre orchester
Vták ohnivák, baletná suita / verzia z roku 1919
Symfónia č. 15 A dur op. 141

Debussyho Faunovo popoludnie je kultovou skladbou francúzskeho hudobného impresionizmu, ktorá nadlho predznamenala vývoj tohto umeleckého smeru. Skladateľa k jej napísaniu v roku 1894 inšpirovala rovnomenná báseň Stéphana Mallarmého. Dielo L’Ascension (Vzostup) napísal Olivier Messiaen v roku 1933. Ide o symfonické meditácie s hlbokým náboženským obsahom. Baletná suita Vták ohnivák patrí do tzv. ruského obdobia skladateľa Igora Stravinského, keď sa vo svojej kompozičnej tvorbe venoval inšpiráciám z rodnej vlasti. Posledná symfónia Dmitrija Šostakoviča je plodom hlbokej životnej múdrosti, kde sa prvky reflexie snúbia s prenikavými momentmi sarkazmu.
Pred vyše štvrťstoročím začínal svoju medzinárodnú kariéru v Bratislave jeden z prominentných dirigentov súčasnosti. Valery Gergiev zvíťazil v roku 1980 na prehliadke mladých umelcov v rámci BHS, ktorá mala názov Interpódium. S odstupom času sa v posledných rokoch rád vracia na náš festival (2010, 2014) – tentoraz so „svojím“ excelentným orchestrom Mariinského divadla z Petrohradu.