Adam Mital, violončelo

Beethoven Schubert


13. 4. 2018 (Piatok) o 19:00, E Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Cena: 13, 10 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
James Judd
dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Juraj Čižmarovič husle
Adam Mital violončelo
Jakub Čižmarovič klavír
Adriana Kohútková soprán
Terézia Kružliaková alt
Jozef Gráf tenor
Peter Mikuláš bas
Ludwig van Beethoven
Franz Schubert
Trojkoncert pre husle, violončelo, klavír a orchester C dur, op. 56
Omša č. 5 As dur, D 678

Vďaka priekopníckym aktivitám Josepha Haydna začal na prelome 18. a 19. storočia  vzrastať záujem o žáner klavírneho tria – dediča barokovej triovej sonáty. Prvým majstrovským koncertantným opusom v tomto smere je Trojkoncert C dur Ludwiga van Beethovena. Dielo pochádza z roku 1803, z obdobia nastupujúceho po prekonaní akútnej psychickej traumy, takže prináša výrazne pozitívnu energiu. Beethovenov Trojkoncert je z hľadiska žánru novinkou na dobovom trhu; omše Franza  Schuberta sú, naopak, štandardnými a úžitkovými  opusmi. Schubert otváral nové priezory najmä v teréne piesne a symfónie, tradičné omšové ordináriá sú napriek nepopierateľnej invenčnosti mladého skladateľa poplatné dobovej maniere.