Stefan Vladar

Beethoven Franck


10. 1. 2019 (Štvrtok) o 19:00, C Populárny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 13, 10 €
Slovenská filharmónia
Stefan Vladar dirigent a klavír
Ludwig van Beethoven
César Franck
Koncert pre klavír a orchester č. 5 Es dur, op. 73
Symfónia d mol

Ludwig van Beethoven spôsobil výrazné otrasy azda v každom žánri, do ktorého zasiahol. Výnimkou nie je ani koncertantná literatúra. Ako vynikajúci klavirista sa koncentroval predovšetkým na koncerty pre klavír a orchester; ten posledný v poradí je už pevne zakorenený v pôde nového, symfonického modelu koncertantnej kompozície. S obľúbeným žánrom sa geniálny autor rozlúčil na báze vznešenej rétoriky, naliehavej emočnosti a hráčskej bravúry. Beethovenom bol po celý život ovplyvnený aj César Franck. Rodeného Belgičana ale intenzívne formovala aj jeho prax skvelého organistu a Lisztov koncept symfonickej básne. Mal však rešpekt aj pred klasickým symfonickým princípom, čoho dôkazom je Symfónia d mol. Je založená na modeli takzvanej cyklickej kompozície a Franck tak dosiahol obdivuhodnú celistvosť a koherenciu troch častí sugestívnej kompozície.