Štátny komorný orchester Žilina

Koncert ŠKO Žilina


21. 3. 2014 (Piatok) o 19:00, B Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 11, 8 €
Štátny komorný orchester Žilina
Slovenský filharmonický zbor
Oliver Dohnányi,
dirigent
Eva Šušková, soprán
Juraj Filas
Komorná symfónia č. 2
Iris Szeghy
Ľudstvo, pašiová kantáta pre soprán, dvojzbor a orchester
Ludwig van Beethoven
Symfónia č. 1 C dur op. 21
Štátny komorný orchester Žilina venoval vždy osobitnú pozornosť súčasnej slovenskej hudobnej tvorbe. Pod taktovkou svojho šéfdirigenta uvedie dve diela predstaviteľov domácej strednej skladateľskej generácie, ktoré doplní klenot majstra viedenského klasicizmu.