B6 2010/2011


4. 3. 2011 (Piatok) o 19:00, B Symfonicko-vokálny cyklus
Historická budova SND,

Slovenská filharmónia


Slovenský filharmonický zbor – mužský zbor


Petr Altrichter, dirigent


Jozef Chabroň, zbormajster


Peter Mikuláš, bas

Richard Strauss


Smrť a vykúpenie / Tod und Verklärung op.  24         


Dmitrij Šostakovič


Symfónia č. 13 b mol Babij jar op. 113