Zsolt Nagy, dirigent

Kolman, Schmidt, Mendelssohn-Bartholdy


12. 2. 2016 (Piatok) o 19:00, B Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Slovenská filharmónia
Zsolt Nagy dirigent
Jasminka Stancul klavír
Peter Kolman 
Franz Schmidt

Felix Mendelssohn-Bartholdy 
Koncert pre orchester
Koncertná skladba pre klavír a orchester
Symfónia č. 1 c mol, op. 11 

Po koncerte sa uskutoční stretnutie s umelcami

Žáner koncertu pre orchester je síce formálne výdobytkom hudby 20. storočia, aj v dávnejších časoch písali skladatelia diela, ktoré výrazne otestujú každého hráča v symfonickom telese. Peter Kolman, jeden z reprezentantov „slovenskej hudobnej emigrácie“ šesťdesiatych rokov 20. storočia orchester a jeho možnosti dokonale ovláda. Bratislavský rodák Franz Schmidt je jednou z tých osobností, ktoré na prelome 19. a 20. storočia dotvárali blazeovanú atmosféru fin de siécle. Felix Mendelssohn Bartholdy bol jedným zo zázračných detí; komponoval už ako deväťročný a svoju prvú veľkú symfóniu ponúkol vo veku pätnástich rokov.