B3 2005/2006


27. 1. 2006 (Piatok) o 19:00, B Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Slovenská filharmónia
Vladimír Válek, dirigent
Ľudovít Rajter
Sinfonietta 
Igor Stravinskij
Petruška
Johannes Brahms
Symfónia č. 4 e mol op. 98

V tomto roku si Slovenská fiharmónia pripomenie sto rokov od narodenia Ľudovíta Rajtera, ktorý je kľúčovou postavou v dejinách najvýznamnejšieho slovenského orchestra. Bol nielen jedným z jeho zakladateľov, ale aj dirigentom, ktorý v doterajšej histórii telesa najdlhšie pôsobil na dirigentskom poste – či už ako šéfdirigent alebo dirigent. Bolo nesporným šťastím, že orchester, ktorý vznikol roku 1949, mal na svojom čele od začiatku uznávanú osobnosť európskeho formátu. Okrem takmer tridsaťročnej „zmluvnej“ spolupráce zostával Ľudovít Rajter aj

v ďalších rokoch v profesionálnom kontakte s milovaným orchestrom.

Ľudovít Rajter bol aj zaujímavým skladateľom a úspešným pedagógom. Tieto fakty symbolicky odráža i koncert, na ktorom odznie Rajterova skladba a diriguje ho jeden z jeho  žiakov – súčasný šéfdirigent orchestra Slovenská filharmónia Vladimír Válek.

Efektnú dramaturgiu tohto koncertu ďalej tvorí jedno z raných, ale aj najúspešnejších diel Igora Stravinského – baletná suita Petruška a posledná symfónia Johannesa Brahmsa.