Martin Leginus

Dohnányi Dvořák


26. 1. 2024 (Piatok) o 19:00, Abonentný cyklus B
Koncertná sieň SF,
Cena: 16, 13 €
Slovenská filharmónia
Martin Leginus dirigent
Milan Paľa husle
Ernő von Dohnányi
Antonín Dvořák
Koncert pre husle a orchester č. 2 c mol, op. 43
Symfónia č. 7 d mol, op. 70

Z rodného Prešporku sa po štúdiách a dlhoročnom pôsobení v Budapešti presídlil Ernő von Dohnányi v rokoch 1925 – 1927 do Ameriky. Šéfdirigent Štátneho orchestra New York si tu vybudoval priateľstvá, čoho dôkazom je i venovanie jeho Druhého husľového koncertu americkej huslistke Frances Magnes, premiéra zaznela v roku 1951 v Carnegie Hall. Dielo vzniklo počas Dohnányiho rezidencie na Floridskej univerzite v Tallahassee, kam sa skladateľ uchýlil po mnohonásobnom a neoprávnenom obviňovaní zo sympatizovania s fašizmom. Bratislavskému publiku sa dobre známy slovenský huslista Milan Paľa tentokrát predstaví tradičnejším husľovým dielom. Siedma symfónia vznikala v pomerne ťaživom životnom období českého skladateľa Antonína Dvořáka. V osobnom živote zažíval bôľ nad stratou najbližších osôb, ktorý ešte prehlbovala neprajná spoločenská situácia v Čechách. Okrem dozvukov rodinnej tragédie sa v nej objavujú patriotické tóny potrebné v boji proti Habsburgovcom. Vďaka celkovej koncepcii, hlbokému obsahu a majstrovskému formálnemu spracovaniu patrí Siedma symfónia k vrcholom Dvořákovej tvorby i k vrcholu pobeethovenovského vývoja symfonického žánru.