Slovenská filharmónia, Petr Altrichter

Bedřich Smetana


30. 5. 2024 (Štvrtok) o 19:00, Abonentný cyklus A
Koncertná sieň SF,
Cena: 25, 20€
Slovenská filharmónia
Petr Altrichter dirigent
Bedřich Smetana
Má vlast, cyklus symfonických básní

Prvé počiatky koncepcie diela Bedřicha Smetanu siahajú do roku 1872, do obdobia posledných prác na opere Libuša. Monumentálny cyklus Má vlast „je jedinečnou ódou vlasti, zeme, v ktorej je zakorenená existencia národa a oslava krajiny, ktorá bola pre vznikajúci moderný český národ naplnená mýtickými a historickými spomienkami zviazanými s víziou budúcnosti“ (Marta Ottlová). Smetanovi sa podarilo hudobne vyjadriť nádheru českej zeme a ideály novodobého českého národa. Obraz Prahy sa v obrodeneckej kultúre spája s menami historických a mytologických postáv. Na okraj cyklu Má vlast Smetana napísal: „Skladby tyto věnovati chci slavnému městu Praze…, poněvadž zde nabyl jsem hudebního vzdělání, zde dlouhá léta jsem veřejně účinkoval a zde stihla mne i nemoc pro hudebníka nejstrašnější.“
Výber troch častí cyklu v koncepcii Petra Altrichtera sme v Redute mohli počuť v roku 2020. Pri príležitosti osláv roku Českej hudby a 200. výročia narodenia Bedřicha Smetanu zaznie tentoraz cyklus šiestich symfonických básni v celom, viac ako hodinovom rozsahu.