Alexander Rahbari, dirigent © Photo A. Trizuljak

Beethoven, Godár


17. 3. 2016 (Štvrtok) o 19:00, A Symfonicko-vokálny cyklus, Bratislavský chlapčenský zbor
Koncertná sieň SF,
Cena: 13, 10 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Bratislavský chlapčenský zbor

Alexander Rahbari dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Magdaléna Rovňáková zbormajsterka
Christopher Hinterhuber klavír
Helena Becse Szabó 
soprán
Peter Mikuláš bas
Ludwig van Beethoven
Vladimír Godár
Koncert pre klavír a orchester č. 2 B dur, op. 19
Orbis sensualium pictus

Klavírne koncerty Ludwiga van Beethovena sú dodnes modelovými kompozíciami. Prvé dva Koncerty ešte dodržiavajú dobové normy, sólový part však nadobúda na objeme.
Kantáta Vladimíra Godára Orbis senzualium pictus je pôsobivým a elegantným holdom odkazu Jána Amosa Komenského.

Rakúske kultúrne fórum Bratislava