Ondrej Olos

Veľkonočný koncert


28. 3. 2024 (Štvrtok) o 19:00, Abonentný cyklus A
Koncertná sieň SF,
Vstupenky Cena: 20, 16 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Ondrej Olos dirigent
Jan Rozehnal zbormajster
Eva Hornyáková soprán
Jana Kurucová mezzosoprán
Pavol Bršlík tenor
David Szendiuch bas
Antonín Dvořák
Stabat Mater, op. 58