Ondrej Olos

Veľkonočný koncert


28. 3. 2024 (Štvrtok) o 19:00, Abonentný cyklus A
Koncertná sieň SF,
Cena: 20, 16 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Ondrej Olos dirigent
Jan Rozehnal zbormajster
Eva Hornyáková soprán
Jana Kurucová mezzosoprán
Pavol Bršlík tenor
David Szendiuch bas
Antonín Dvořák
Stabat Mater, op. 58

Popularita Dvořákovej tvorby sa koncom 19. storočia neobmedzovala na rodné Čechy. V roku 1884 skladateľa pozvali do Londýna, kde ako dirigent triumfálne uviedol svoje oratórium Stabat mater. Dielo skomponoval v rokoch 1876/1877, v čase keď prežíval v dôsledku úmrtia troch detí svoje najtragickejšie životné obdobie. Stabat mater je nielen mimoriadne sugestívnym zhudobnením textu Jacopone da Todiho o utrpení matky, ktorej syn zomiera na kríži, ale je tiež nadčasovou výpoveďou o ľudskom zármutku a nádeji. Charakteristickou črtou skladby je neobyčajne ušľachtilý, myšlienkovo závažný hudobný prejav bez povrchných efektov. Hoci text oratória vypovedá o tienistých stránkach ľudského bytia, celkové vyznenie diela je skôr pozitívne, prinášajúce vieru v život. Tento optimizmus v ťažkých chvíľach je pre Dvořáka typický. Orchester, zbor i kvarteto sólistov povedie skúsený slovenský dirigent Ondrej Olos. Sólisti sú iste dobre známi bratislavskej i európskej verejnosti, keďže pravidelne stvárňujú ťažiskové postavy vo viacerých operných domoch.