A4 2005/2006


23. 2. 2006 (Štvrtok) o 19:00, A Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor

Vladimír Válek, dirigent

Blanka Juhaňáková, zbormajsterka
Eva Dřízgová, Mária Magdaléna / soprán
Jana Sýkorová, Marta / mezzosoprán
Ľudovít Ludha, Ježiš / tenor
Gustáv Beláček, Judáš / barytón

Jules Massenet  
Mária Magdaléna, oratórium

Hudba francúzskeho skladateľa Julesa Masseneta žije na pódiách najmä prostredníctvom opier Manon a Werther, čo je prirodzené. Veď v zozname jeho diel naozaj dominujú práve operné tituly. Roku 1873 sa však s obrovským úspechom stretlo jeho oratórium Mária Magdaléna. V tej dobe už upadajúci žáner oratória pozdvihol vo Francúzsku najmä Charles Gounod, Massenet však tiež prispel výrazným dielom. Napísal ešte niekoľko oratórií, no žiadne už nedosiahlo úspech sentimentálnej a citlivej „sakrálnej drámy“ s veľkým duetom Ježiša a Magdalény. Roku 1906 dokonca vznikla aj operná podoba Márie Magdalény.

Massenetovo oratórium je jedným z dominantných projektov Vladimíra Válka v tejto sezóne a nezostane len pri jeho koncertnom uvedení – na CD rozšíri aktuálnu ponuku diskografie Slovenskej filharmónie.