Daniel Raiskin © Alexander Trizuljak 8175

ZRUŠENÉ Vasks Bruch Šostakovič


27. 5. 2021 (Štvrtok) o 19:00, A Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 13, 10 € Koncert ZRUŠENÝ
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Daniel Raiskin dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Simone Lamsma husle
Pēteris Vasks
Max Bruch
Dmitrij Šostakovič
Laudate Dominum pre zbor a veľký orchester
Koncert pre husle a orchester č. 1 g mol, op. 26
Symfónia č. 3 Es dur pre zbor a symfonický orchester, op. 20