Daniel Raiskin, Alban Gerhardt

Bella Elgar Holst


16. 6. 2022 (Štvrtok) o 19:00, A Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 15, 12 €
Slovenská filharmónia
Členky Slovenského filharmonického zboru

Daniel Raiskin dirigent
Branko Ladič zbormajster
Alban Gerhardt violončelo
Ján Levoslav Bella
Edward Elgar
Gustav Holst
Sedmohradsko, požehnaná krajina
Koncert pre violončelo a orchester e mol, op. 85
Planéty, symfonická suita, op. 32

Poslednú orchestrálnu skladbu Koncertná predohra Sedmohradsko, požehnaná krajina, napísal skúsený skladateľ Ján Levoslav Bella ako šesťdesiatročný. Meditatívny violončelový koncert Edwarda Elgara ostával dlhý čas v úzadí Elgarovej tvorby, až jeho interpretácia v podaní sólistky Jacqueline du Pré v šesťdesiatych rokoch minulého storočia priniesla koncertu popularitu, ktorú si právom zaslúži. Sedemčasťová orchestrálna suita Planéty, sčasti inšpirovaná astrológiou, krátko po 1. svetovej vojne preslávila Gustava Holsta, ktorého hudba ovplyvnila nasledujúcu generáciu anglických skladateľov ako Michael Tippet a Benjamin Britten, ako aj tvorcov americkej filmovej hudby.
V spolupráci so Slovenskou filharmóniou a jej šéfdirigentom Danielom Raiskinom bude účinkovať Alban Gerhardt. Po úspešnom absolvovaní Veľkonočného festivalu v Baden-Badene sa na domáce koncertné pódium vracia Slovenský filharmonický zbor.