Daniel Raiskin, Daishin Kashimoto

Koncert zrušený Takemitsu Mozart Mahler


26. 5. 2022 (Štvrtok) o 19:00, A Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Koncert ZRUŠENÝ

Vážení abonenti a návštevníci,
dovoľujeme si vám oznámiť, že plánované symfonické koncerty 26. a 27. mája 2022, A10/B10 sú ZRUŠENÉ.
Orchester Slovenská filharmónia so šéfdirigentom Danielom Raiskinom v týchto termínoch odcestuje na umelecký zájazd do Dubaja.

Slovenská filharmónia
Daniel Raiskin dirigent
Daishin Kashimoto husle
Tōru Takemitsu
Wolfgang Amadeus Mozart
Gustav Mahler
Nostalgia pre husle a sláčikový orchester
Koncert pre husle a orchester č. 2 D dur, KV 211
Symfónia č. 5

Abonentom a návštevníkom, ktorí majú zakúpené vstupenky na uvedené koncerty ponúkame ako náhradu vstupenky na mimoriadny koncert Slovenskej filharmónie vo štvrtok 8. septembra 2022 rovnako pod vedením šéfdirigenta Daniela Raiskina so sólistom Daishinom Kashimotom:

08. 09. 2022, štvrtok, M1
Koncertná sieň SF, 19.00 h
Koncert v spolupráci s Japonským veľvyslanectvom na Slovensku
účinkujú:
Slovenská filharmónia
Daniel Raiskin dirigent
Daishin Kashimoto husle
program:
Tōru Takemitsu – Nostalgia pre husle a sláčikový orchester
Wolfgang Amadeus Mozart – Koncert pre husle a orchester č. 2 D dur, KV 211
Johannes Brahms – Symfónia č. 3 F dur, op. 90

Vstupenky na uvedený koncert budú k dispozícii v závere sezóny po predložení abonentky alebo vstupenky, alebo pri výmene abonentiek v pokladnici SF.
V prípade že ponuku náhradného termínu nevyužijete, bude Vám vrátené vstupné alebo abonentom daných koncertných cyklov bude vrátená alikvotná čiastka z ceny abonentky v závere koncertnej sezóny alebo pri výmene abonentiek na budúcu koncertnú sezónu.