Slovenská filharmónia – Otvárací koncert 52. ročníka BHS


, SH Stará hudba

ÚČINKUJÚ

Slovenská filharmónia
James Judd – dirigent
Vadim Repin – husle

PROGRAM

Ernő von Dohnányi – Symfonické minúty, op. 36
Dmitrij Šostakovič – Koncert pre husle a orchester č. 1 a mol, op. 77
Benjamin Britten – Štyri morské interlúdiá z opery Peter Grimes
Claude Debussy – More, tri symfonické skice, L. 109

VSTUPNÉ:  30, 26, 22 €     VSTUPENKY

Úvodnou skladbou 52. ročníka BHS bude náladovo pestré dielo Symfonické minúty, op. 36, od bratislavského rodáka Ernő von Dohnányiho, skladateľa, klaviristu, dirigenta a organizátora hudobného života. „Jednoducho najlepší, najúžasnejší huslista, akého som kedy počul,“ vyhlásil Yehudi Menuhin, keď si vypočul mladého Vadima Repina. ktorého oslnivá medzinárodná umelecká kariéra sa začala, keď sa ako sedemnásťročný stal najmladším víťazom na prestížnej husľovej súťaži Queen Elisabeth v Bruseli. Jeho brilantná technika snúbiaca sa s poéziou, senzitívnosťou i vášnivosťou zažiari v technicky náročnom Husľovom koncerte a mol, op. 77, Dmitrija Šostakoviča. Na otváracom koncerte 52. ročníka BHS zaznejú pod taktovkou dezignovaného šéfdirigenta Slovenskej filharmónie Jamesa Judda aj diela inšpirované tematikou mora. Kým francúzsky skladateľ Claude Debussy stvárnil krásu, nespútanosť a večné premeny morského živla, britský skladateľ Benjamin Britten v opere Peter Grimes, z ktorej vychádzajú Štyri morské interlúdiá zostavené z orchestrálnych medzihier opery, vyjadril „hlbokú úctu večnému zápasu mužov a žien, ktorých život závisí od mora“.

James Judd

James Judd

Vadim Repin

Vadim Repin

Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia