Fotoobjektívom

V prípade záujmu novinárov o použitie fotografií v médiách, kontaktujte Tlačové oddelenie Slovenskej filharmónie – tel. 00421/2/2047 5262
For media and journalists: Please contact Slovak Philharmonic Spokesman for Image use Approval. Phone: 00421/2/2047 5262


12. 5. 2022 Stravinskij Rimskij-Korsakov Respighi


9. 5. 2022 Suk Šostakovič Berger Silvestrov


7. 5. 2022 Rodinný koncert: Josef Suk – Rozprávka


5. 5. 2022 Sibelius Nielsen Suk


29. 4. 2022 Wagner Liszt Berlioz


23. 4. 2022 Filmová hudba


7. 4. 2022 Brahms Dvořák


2. 4. 2022 Koncert pre deti Ukrajiny


1. 4. 2022 Antonio Vivaldi Astor Piazzolla / Leonid Desiatnikov


28. 3. 2022 Filharmonická škôlka