Fotoobjektívom

V prípade záujmu novinárov o použitie fotografií v médiách, kontaktujte Tlačové oddelenie Slovenskej filharmónie – tel. 00421/2/2047 5262
For media and journalists: Please contact Slovak Philharmonic Spokesman for Image use Approval. Phone: 00421/2/2047 5262


21. 3. 2018 – VŠMU


20. 3. 2018 – International Holland Music Sessions


16. 3. 2018 – Kančeli Schumann Brahms


2. 3. 2018 – Bella Chausson Vieuxtemps Čajkovskij


16. 2. 2018 – Slovenský filharmonický zbor a cappella


15. 2. 2018 – Sibelius Chopin Beethoven


8. 2. 2018 – Man Brahms Schumann


6. 2. 2018 – Il Cuore Barocco


28. 1. 2018 – Hommâge à Bohdan Warchal