Photographer´s Eye

V prípade záujmu novinárov o použitie fotografií v médiách, kontaktujte Tlačové oddelenie Slovenskej filharmónie – tel. 00421/2/2047 5262
For media and journalists: Please contact Slovak Philharmonic Spokesman for Image use Approval. Phone: 00421/2/2047 5262


June 1, 2018 – Fibich Suchoň Janáček


May 24, 2018 – Saint-Saëns Rachmaninov Debussy


May 16, 2018 – Ginastera Gulda Poulenc


April 26, 2018 – Beethoven Šostakovič


April 20, 2018 – Čekovská Rachmaninov Beethoven


April 12, 2018 – Beethoven Schubert


April 11, 2018 – Solamente naturali


April 5, 2018 – Movie Melodies


March 28, 2018 – Paulus, oratorium


March 22, 2018 – Krák Saint-Saëns Mendelssohn