Photographer´s Eye

V prípade záujmu novinárov o použitie fotografií v médiách, kontaktujte Tlačové oddelenie Slovenskej filharmónie – tel. 00421/2/2047 5262
For media and journalists: Please contact Slovak Philharmonic Spokesman for Image use Approval. Phone: 00421/2/2047 5262


10th September 2023 – Open Air Concert Bratislava


8th September 2022 – Berezovsky, Mozart


September 5th 2022 Barrier Free Concert


3rd September 2022 – Symphony of Arts Festival


16th June 2022 – Bella Elgar Holst


8th June 2022 – Smetana Mahler Dvořák


2nd June 2022 – Solidarity Concert


19th May – Zeljenka Mendelssohn Foerster