Photographer´s Eye

V prípade záujmu novinárov o použitie fotografií v médiách, kontaktujte Tlačové oddelenie Slovenskej filharmónie – tel. 00421/2/2047 5262
For media and journalists: Please contact Slovak Philharmonic Spokesman for Image use Approval. Phone: 00421/2/2047 5262


February 17, 2017 Slovak Philharmonic Choir


February 16, 2017 Bizet, Reinecke, Dvořák, Ľadov


February 9, 2017 Chabrier, Paganini, Ravel


February 2, 2017 Beethoven, Martinů, Mozart


January 31, 2017 Brahms, Martinů, Franck


January 19, 2017 Rachmaninoff, Bartók, Prokofiev


January 17, 2017 Shostakovich, Schnittke


January 15, 2017 SKO, Mixed Choir CANTUS, Grieg, Twardowski, Brixi


January 12, 2017 Wagner, Prokofiev, Brahms, Strauss


December 15, 2016 Zimmer, Beethoven, Saint-Saëns