Photographer´s Eye

V prípade záujmu novinárov o použitie fotografií v médiách, kontaktujte Tlačové oddelenie Slovenskej filharmónie – tel. 00421/2/2047 5262
For media and journalists: Please contact Slovak Philharmonic Spokesman for Image use Approval. Phone: 00421/2/2047 5262


December 17th 2020 Christmas Concert


November 29th 2020 Advent Concert, Schubert Dvořák


November 27th 2020 Beethoven Mozart Wagner Debussy Ravel


November 20th 2020 Cikker Shostakovich Beethoven


September, 9th 2020 – Barrier Free Concert


June, 30th 2020 – Schumann Grieg Schubert