Klub priateľov Slovenskej filharmónie

72. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie je 26. rokom činnosti Klubu priateľov SF (Klub). Klub je miestom pravidelného stretávania sa ľudí, ktorých spoločnou záľubou je hudba. Členovia Klubu sú priaznivcami nielen našej najvyššej hudobnej inštitúcie – Slovenskej filharmónie, ale so záujmom sledujú aj ostatné hudobné dianie doma i v zahraničí. Ťažiskom činnosti sú osobné stretnutia s významnými predstaviteľmi hudobného života na Slovensku. Pri besedách so skladateľmi, interpretmi, redaktormi hudobných vysielaní a muzikológmi majú členovia Klubu jedinečnú príležitosť dozvedieť sa také zaujímavosti z ich profesionálneho a osobného života, ktoré sa nedajú nájsť v žiadnych publikáciách ani programových bulletinoch. Ich pohľady na hudobné diela, na ich tvorbu, na interpretáciu, ako aj na mnoho ďalších faktorov, ktorých výsledkom je nezabudnuteľný zážitok z koncertov, sú veľmi zaujímavé a poučné, rozširujúce poznatky členov Klubu. Klub sa teší podpore vedenia Slovenskej filharmónie. Stretnutia sa uskutočňujú v priestoroch SF. Členovia majú určité výhody pri zaobstarávaní vstupeniek na koncerty SF.
Členstvo v Klube sa každoročne obnovuje na prvých dvoch stretnutiach Klubu v rámci novej koncertnej sezóny. Stretnutia Klubu sú raz za mesiac, vždy medzi 16.30 a 18.00 hod. Termín aktuálneho stretnutia, jeho program, je uvedený na plagátikoch pri pokladni SF týždeň pred stretnutím a v rovnakom termíne je aj na internetovej stránke SF (www.filharmonia.sk/category/klub-priatelov-slovenskej-filharmonie/). O termíne stretnutia Klubu sa môžete informovať tiež na telefónnom čísle 02/20792104.

RNDr. Vavrinec Szathmáry, CSc.
Predseda KPSF
tel. 00421/2/2079 2104
e-mail: vszathmary@chello.sk


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v pondelok 19. novembra 2018 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude
dramaturg Slovenskej filharmónie

Juraj Bubnáš

Stretnutie bude v cvičebni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 24. októbra 2018 od 16.00 hod.

na prvé stretnutie v novej koncertnej sezóne 2018-2019.

Programom stretnutia bude:
od 16.00 do 17.00 hod. stručná informácia o činnosti KPSF,
obnovenie členstva a prihlasovanie sa za nového člena Klubu
na koncertnú sezónu 2018-2019.

O 17.00 hod. prídu medzi nás

šéfdirigent Slovenskej filharmónie
James Judd

a

nový dramaturg SF
Juraj Bubnáš

Stretnutie bude v Malej sále SF, vchod z Medenej ulice č. 3., 2. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v pondelok 25. júna 2018 o 16.30 hod.

na záverečné stretnutie v koncertnej sezóne 2017-2018.
Hosťom na tomto stretnutí bude
dramaturg Slovenskej filharmónie

PhDr. Ivan Marton

Stretnutie bude v cvičebni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v pondelok 21. mája 2018 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude
skladateľka a klaviristka

Ľubica Čekovská

Stretnutie bude v cvičebni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v pondelok 16. apríla 2018 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude
hudobný skladateľ a flautista

Marek Piaček

Stretnutie bude v cvičebni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 14. marca 2018 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude
sólista, komorný hráč a člen orchestra SF
flautista

Tomáš Janošík

Stretnutie bude v cvičebni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 21. februára 2018 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom budú
členovia orchestra SF
manželia

Orsolya Kovács – violončelistka
a
Bálint Kovács – violista

Stretnutie bude v cvičebni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v pondelok 11. decembra 2017 o 16.00 hod.

na stretnutie, na ktorom už tradične vystúpia žiaci

ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY
ĽUDOVÍTA RAJTERA
s

Adventným koncertom

venovaným členom Klubu priateľov SF

Stretnutie bude v cvičebni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 15. novembra 2017  o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťami budú

klaviristka
Hana Muchová
a violončelista
Pavol Mucha

Stretnutie bude v cvičebni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.