Klub priateľov Slovenskej filharmónie

70. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie je 24. rokom činnosti Klubu priateľov SF. Klub je miestom pravidelného stretávania sa ľudí, ktorých spoločnou záľubou je hudba. Členovia Klubu sú priaznivcami nielen našej najvyššej hudobnej inštitúcie – Slovenskej filharmónie, ale so záujmom sledujú aj ostatné hudobné dianie doma i v zahraničí. Ťažiskom činnosti sú osobné stretnutia s významnými predstaviteľmi hudobného života na Slovensku. Pri besedách so skladateľmi, interpretmi, redaktormi hudobných vysielaní a muzikológmi, majú členovia Klubu jedinečnú príležitosť dozvedieť sa také zaujímavosti z ich profesionálneho a osobného života, ktoré sa nedajú nájsť v žiadnych publikáciách ani programových bulletinoch. Ich pohľady na hudobné diela, na ich tvorbu, na interpretáciu, ako aj na mnoho ďalších faktorov, ktorých výsledkom je nezabudnuteľný zážitok z koncertov, sú veľmi zaujímavé a poučné, rozširujúce poznatky členov Klubu.
Klub sa teší podpore vedenia Slovenskej filharmónie. Stretnutia sa uskutočňujú v priestoroch SF. Členovia majú určité výhody pri zaobstarávaní vstupeniek na koncerty SF.
Členstvo v Klube sa každoročne obnovuje na prvých dvoch stretnutiach Klubu v rámci novej koncertnej sezóny. Stretnutia Klubu sú raz za mesiac, vždy medzi 16.30 a 18.00 hod. Termín aktuálneho stretnutia, jeho program, je uvedený na plagátikoch pri pokladni SF týždeň pred stretnutím a v rovnakom termíne je aj na internetovej stránke SF (www.filharmonia.sk/category/klub-priatelov-slovenskej-filharmonie/).
O termíne stretnutia Klubu sa môžete informovať tiež na telefónnom čísle 02/20792104.

RNDr. Vavrinec Szathmáry, CSc.
Predseda KPSF
tel. 00421/2/2079 2104
e-mail: vszathmary@chello.sk


Ponuka zvýhodneného vstupného pre členov KPSF na Slávnostný program 9. ročníka medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela.

9. medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela

Slovenská filharmónia ponúka členom KPSF zľavnené vstupné na Slávnostný sobotný program 9. ročníka medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela.

Po predložení preukazu si môžu členovia KPSF na sobotné finále (23. septembra 2017) vyzdvihnúť vstupenku v Pokladnici SF ZDARMA
(vo všetky pracovné dni do 13-19, v sobotu od 15.00 h). Vstupenku je potrebné si VYZDVIHNÚŤ.

Informácie o podujatí Čítať viac…


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 14. júna 2017 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude

klaviristka
Sylvia Čápová-Vizváry

Stretnutie bude v Malej sále SF, vchod z Medenej ulice č. 3., 2. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v pondelok 15. mája 2017 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude

violončelista
Juraj Alexander

Stretnutie bude v cvičebni SFZ,
vchod z Medenej ulice č. 3, 2. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 5. apríla 2017 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude

husľový virtuóz
Dalibor Karvay

Stretnutie bude v Malej sále SF, vchod z Medenej ulice č. 3., 2. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 8. marca 2017 o 16.30 hod.

na stretnutie so

SLOVENSKÝM KOMORNÝM ORCHESTROM
v Malej sále Slovenskej filharmónie.

Zídeme sa vo foyeri pred Malou sálou SF o 16.30 hod.
vchod z Medenej ulice č. 3, 2. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 8. februára 2017 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude

SPERGER DUO

Xénia Jarová klavír
a
Filip Jaro kontrabas

Stretnutie bude v Malej sále SF, vchod z Medenej ulice č. 3., 2. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v pondelok 12. decembra 2016 od 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom o 17.00 hod. vystúpia žiaci

Základnej umeleckej školy Ľudovíta Rajtera
s koncertom

ADVENTNÉ INŠPIRÁCIE

venovaný členom Klubu priateľov SF

Stretnutie bude v cvičebni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3, 1. poschodie.

Informácia: Na tejto schôdzi bude od 16.30 hod. do 17.00 hod. posledná možnosť obnoviť si členstvo resp. prihlásiť sa za člena Klubu na koncertnú sezónu 2016 – 2017.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 9.novembra 2016 od 16.00 hod.

na prvé stretnutie v novej koncertnej sezóne 2016-2017,
ktorého hosťom o 17.00 hod. bude

dramaturg Slovenskej filharmónie
PhDr. Ivan Marton

Stretnutie bude v cvičebni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 2. poschodie.

Informácia:
Na tejto schôdzi sa bude od 16.00 hod. do 17.00 hod. obnovovať členstvo, alebo prihlasovať za členov Klubu na sezónu 2016-2017.


Informácia pre účastníkov autobusového zájazdu na koncert v Grafenegg-u

Vážení účastníci autobusového zájazdu na koncert v Grafenegg-u.

Dovoľujem si vám pripomenúť , že zájazd do Grafenegg-u na koncert Kolínskej filharmónie je vo štvrtok 8. septembra 2016.
Odchod autobusu je o 14.00 hod. z parkoviska pri Istropolise na Trnavskom mýte. Doporučujem prísť 15 minút skôr (o 13.45 hod.) aby som mohol skontrolovať účastníkov.

Nezabudnite si vziať so sebou

  •  Občiansky preukaz,
  •  doklad o zdravotnom poistení (každý si ho vybavuje osobne vo vlastnom záujme),
  •  teplé oblečenie, prípadne deku na večerné sedenie v prírodnom amfiteátri.

Na stretnutie sa teším,

RNDr. Vavrinec Szathmáry,
predseda Klub u priateľov SF

V Bratislave 31. augusta 2016

Kontakt:
tel: 02 207 92104
mobil: 0903 030 031 ; 0910534639
e-mail: vszathmary@chello.sk