Klub priateľov Slovenskej filharmónie

70. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie je 24. rokom činnosti Klubu priateľov SF. Klub je miestom pravidelného stretávania sa ľudí, ktorých spoločnou záľubou je hudba. Členovia Klubu sú priaznivcami nielen našej najvyššej hudobnej inštitúcie – Slovenskej filharmónie, ale so záujmom sledujú aj ostatné hudobné dianie doma i v zahraničí. Ťažiskom činnosti sú osobné stretnutia s významnými predstaviteľmi hudobného života na Slovensku. Pri besedách so skladateľmi, interpretmi, redaktormi hudobných vysielaní a muzikológmi, majú členovia Klubu jedinečnú príležitosť dozvedieť sa také zaujímavosti z ich profesionálneho a osobného života, ktoré sa nedajú nájsť v žiadnych publikáciách ani programových bulletinoch. Ich pohľady na hudobné diela, na ich tvorbu, na interpretáciu, ako aj na mnoho ďalších faktorov, ktorých výsledkom je nezabudnuteľný zážitok z koncertov, sú veľmi zaujímavé a poučné, rozširujúce poznatky členov Klubu.
Klub sa teší podpore vedenia Slovenskej filharmónie. Stretnutia sa uskutočňujú v priestoroch SF. Členovia majú určité výhody pri zaobstarávaní vstupeniek na koncerty SF.
Členstvo v Klube sa každoročne obnovuje na prvých dvoch stretnutiach Klubu v rámci novej koncertnej sezóny. Stretnutia Klubu sú raz za mesiac, vždy medzi 16.30 a 18.00 hod. Termín aktuálneho stretnutia, jeho program, je uvedený na plagátikoch pri pokladni SF týždeň pred stretnutím a v rovnakom termíne je aj na internetovej stránke SF (www.filharmonia.sk/category/klub-priatelov-slovenskej-filharmonie/).
O termíne stretnutia Klubu sa môžete informovať tiež na telefónnom čísle 02/20792104.

RNDr. Vavrinec Szathmáry, CSc.
Predseda KPSF
tel. 00421/2/2079 2104
e-mail: vszathmary@chello.sk


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 15. novembra 2017  o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťami budú

klaviristka
Hana Muchová
a violončelista
Pavol Mucha

Stretnutie bude v cvičebni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 25. októbra 2017  o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťami budú

generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie
Marian Lapšanský,
klaviristka
Daniela Varínska
a jej manžel
Mikuláš Jelínek

Stretnutie bude v Malej sále SF, vchod z Medenej ulice č. 3., 2. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v pondelok 16. októbra 2017 o 16.30 hod.

na prvé stretnutie v novej koncertnej sezóne 2017-2018.
Programom stretnutia bude informácia o činnosti KPSF, obnovenie členstva a prihlasovanie sa za nového člena Klubu
na koncertnú sezónu 2017-2018

Stretnutie bude v cvičebni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 2. poschodie.


Ponuka zvýhodneného vstupného pre členov KPSF na Slávnostný program 9. ročníka medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela.

9. medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela

Slovenská filharmónia ponúka členom KPSF zľavnené vstupné na Slávnostný sobotný program 9. ročníka medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela.

Po predložení preukazu si môžu členovia KPSF na sobotné finále (23. septembra 2017) vyzdvihnúť vstupenku v Pokladnici SF ZDARMA
(vo všetky pracovné dni do 13-19, v sobotu od 15.00 h). Vstupenku je potrebné si VYZDVIHNÚŤ.

Informácie o podujatí Čítať viac…


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 14. júna 2017 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude

klaviristka
Sylvia Čápová-Vizváry

Stretnutie bude v Malej sále SF, vchod z Medenej ulice č. 3., 2. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v pondelok 15. mája 2017 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude

violončelista
Juraj Alexander

Stretnutie bude v cvičebni SFZ,
vchod z Medenej ulice č. 3, 2. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 5. apríla 2017 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude

husľový virtuóz
Dalibor Karvay

Stretnutie bude v Malej sále SF, vchod z Medenej ulice č. 3., 2. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 8. marca 2017 o 16.30 hod.

na stretnutie so

SLOVENSKÝM KOMORNÝM ORCHESTROM
v Malej sále Slovenskej filharmónie.

Zídeme sa vo foyeri pred Malou sálou SF o 16.30 hod.
vchod z Medenej ulice č. 3, 2. poschodie.


Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 8. februára 2017 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude

SPERGER DUO

Xénia Jarová klavír
a
Filip Jaro kontrabas

Stretnutie bude v Malej sále SF, vchod z Medenej ulice č. 3., 2. poschodie.