Bratislavské hudobné slávnosti sú zrušené, zaznie 6 koncertov

BHS-2020-zrusene-400x150

Vážení návštevníci,

vzhľadom na najnovšie opatrenia ÚVZ SR a regionálneho ÚVZ Bratislava, ktoré vstúpili do platnosti v nedeľu 6. septembra 2020, bola Slovenská filharmónia, ako hlavný organizátor Bratislavských hudobných slávnosti, nútená festival tento rok zrušiť.

Slovenská filharmónia ponúkne publiku z festivalového programu 6 koncertov:

Vstupenky zakúpené na zrušené koncerty BHS je možné vrátiť v Pokladnici Slovenskej filharmónie.

V prípade, že ste si vstupenky zakúpili prostredníctvom portálu Návštevník.sk, môžete požiadať o vrátenie peňazí nasledujúcim spôsobom:

Priamo v pokladnici SF s vytlačenými vstupenkami

Mailovou formou/ mailom na adrese vstupenky.bhs@filharmonia.sk.

K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. Takisto je potrebné aj doloženie detailu transakcie, v ktorom je zreteľne uvedená suma, dátum a číslo účtu platcu (celý IBAN). Platba bude prevedená na uvedené číslo účtu.

Ďakujeme za pochopenie, Slovenská filharmónia