Bratislavské hudobné slávnosti opäť v znamení veľkých mien // 55. ročník 27.9. – 13.10. 2019

127 BHS James Judd_Alban Gerhardt 28 09 2017 © jan.f.lukas

Vstupenky sa predávajú v pokladnici Slovenskej filharmónie / budova Reduty

od pondelka  3.júna do 19. júla a opäť od 12. augusta 2019

Pondelok 9.00 h – 14.00 h (od 9.9. aj  15.00 h – 19.00 h)

utorok – piatok 13.00 h – 19.00 h  a  on-line www.navstevnik.sk a www.bhsfestival.sk

„Rezidenčným orchestrom“ Bratislavských hudobných slávností je už tradične Slovenská filharmónia/SF, ktorá sa na 55. ročníku BHS predstaví na troch koncertoch. V náročnom programe otváracieho koncertu festivalu uvedie pod taktovkou svojho šéfdirigenta Jamesa Judda ťažiskové diela symfonického repertoáru 19. a 20. storočia: Cikkerova symfonická báseň Ráno vznikla v lete 1946 ako skladateľova reflexia vojnových udalostí a ich bezprostredných dôsledkov, Nedokončená symfónia Franza Schuberta – ikonické dielo raného hudobného romantizmu  a veľkolepý Brahmsov Klavírny koncert č. 2 v podaní nám dobre známeho Eugena Indjića, u ktorého kritici obdivujú „suverénnu techniku, rafinovanú delikátnosť, perfekcionizmus a transparentnosť interpretácie spojenú s osobnou charizmou.“

Aj tento rok privítame na BHS dirigenta svetového renomé Juraja Valčuhu a medzinár. kvarteto sólistov.So Slovenskou filharmóniou a Slovenským filharmonickým zborom uvedú majestátnu Dvořákovu Stabat mater.

Beethovenovou predohrou, ktorá uvádza záverečný koncert, predznamenávame rok 2020 venovaný géniovi, ktorého 250. výročie narodenia si pripomenieme. Pod taktovkou dirigentského mága Pinchasa Steinberga potom uvedie Maďar István Várdai, jeden z najžiadanejších svetových  violončelistov, meditatívny violončelový koncert Edwarda Elgara (ktorý mal premiéru pred sto rokmi). István Várdai bude interpretovať Elgara dielo na legendárnom nástroji “Ex du Pré-Harrell” Stradivari z roku 1673. Pri príležitosti 100. výročia narodenia venujeme tento koncertvýraznej osobnostidirigentovi Ladislavovi Slovákovi, ktorýbol  šéfdirigentom a súčasne umeleckým riaditeľom Slovenskej filharmónie (1961 – 1988) a bol aj členom Festivalového výboru BHS.  Jednou z jeho umeleckých priorítbolo dielo Dmitrija Šostakoviča – a tak 55. ročník festivalu uzavrie jedno zo skladateľových diel Symfónia č.5.

BHS sú každoročne prehliadkou vynikajúcich zahraničných orchestrov a sólistov

Na 55. ročníku BHS hosťuje deväť prominentných zahraničných orchestrovdva zahraničné zbory (uvádzame v poradí ich koncertov na BHS): Royal Philharmonic London /29.9., Fínsky rozhlasový orchester /30.9., English Baroque Soloists & Monteverdi Choir /1.10., Symfonický orchester Českého rozhlasu /2.10., Philharmonia Orchestra London /4.10., Mníchovská filharmóniaMníchovský filharmonický zbor /5.10., Orchester Mariinského divadla Petrohrad /9.10., Wiener Philharmoniker /11.10., Deutsche Staatsphilarmonie Rheinland-Pfalz /12.10.

Koncerty na BHS si vypočujeme pod taktovkou výnimočných dirigentských osobností. Niektorí zavítajú na Slovensko po prvý raz ako legenda Sir John Eliot Gardiner, významný fínsky dirigent Hannu Lintu, či venezuelský dirigent Rafael Payare, ktorý patrí k najvyhľadávanejším dirigentom svojej generácie (1980) a etabloval sa na európskej i americkej koncertnej scéne alebo so SOČR ich aktuálny nový šéfdirigent Alexander Liebreich.

Na BHS sa opäť radi vracajú také osobnosti ako Valery Gergiev, Esa-Pekka Salonen, Thomas Hengelbrock, Pinchas Steinberg. Ale aj dirigenti, ktorí síce v Bratislave dirigovali, ale nie koncert na BHS – Andrés Orosco-Estrada a Karel Mark Chichon.

K týmto zahraničným hosťom nemožno nepriradiť aj „domácich“ dirigentov so Slovenskou filharmóniou Jamesa JuddaJuraja Valčuhu a doyena slovenských dirigentov Ondreja Lenárda, ktorý bude dirigovať Symfonický orchester slovenského rozhlasu.

Elina Garanča – svetová hviezda luxusnej kvality! Súčasťou BHS v posledných rokoch sú recitály výnimočných osobností, tak inštrumentálnych ako aj vokálnych sólistov. Tento rok sa predstaví lotyšská rodáčka z Rigy, ktorej vystúpenia sú netrpezlivo očakávané na najprestížnejších scénach sveta. Elina Garanča si vybrala operné árie Verdiho, Pucciniho i Cileu, určite nás však zaujme aj nostalgickými i temperamentnými španielskymi piesňami.

K mimoriadne zaujímavým sólistom na 55. ročníku BHS budú patriť zahraniční inštrumentalisti:

-po prvý raz na Slovensku hviezdna čínska klaviristka Yuja Wang, rodáčka z Pekingu, ktorá očarúva poslucháčov na svetových pódiách nielen technickou dokonalosťou a hĺbkou svojho „muzikantstva“, ale aj bezprostredným a nekonvenčným prejavom. V roku 2017 získala ocenenie Musical America’s Artist of the Year.

- už spomínaný francúzsko-americký klavirista Eugen Indjić

- arménsky huslista Sergey Khachatryan

- jeden z najžiadanejších svetových  violončelistov Maďar István Várdai

- excelentný hráč na bicie nástroje Rakúšan Martin Grubinger

- vokálni sólisti v dielach Mendelssohna Bartholdyho /5.10. a Dvořáka Stabat mater 6.10.

Na BHS nebudú chýbať ani klavírny a organový recitál. Klavírny recitál Yulianny Avdeevy /29.9. ponúka program, ktorý ideálne vyhovuje interpretačnému naturelu umelkyne. V Chopinovej tvorbe je evidentne doma (v roku 2010 zvíťazila na klavírnej súťaži F. Chopina vo Varšave), blízke sú jej aj skladby Roberta SchumannaFranza Schuberta. Mimoriadne náročná, rozsiahla a v klavírnej tvorbe prelomová Schubertova fantázia Pútnik uzavrie atraktívnu dramaturgiu recitálu  Yulianny Avdeevy „pod rukami ktorej klaviatúra spieva,“ (Gramophone, 2015).

Svetoznámy interpret Olivier Latry je titulárnym organistom v Katedrále Notre Dame v Paríži. Koncertoval vo vyše päťdesiatich krajinách na piatich kontinentoch. Inauguroval mnoho „kráľovských nástrojov“ vo významných katedrálach a koncertných sálach ako Verizon Hall (Philadelphia), Palác umenia (Budapešť), Musikverein (Viedeň), La Maison Symphonique (Montreal) či v Royal Festival Hall v Londýne. Účinkovanie Oliviera Latryho na BHS /6.10. je našou symbolickou spomienkou a prejavom účasti s tragickým požiarom ikonickej parížskej katedrály.

Komorné koncerty zahraničných hostí:

Moskovské sláčikové kvarteto David Oistrakh Quartet /7.10, nazvané podľa jednej z najväčších osobností husľovej hry, tvorí štvorica znamenitých inštrumentalistov. Jej primáriom je Andrey Baranov, známy už zo sólových vystúpení v rámci BHS i koncertných sezón Slovenskej filharmónie. Andrey Baranov je víťazom jednej z najprestížnejších svetových súťaží – husľovej súťaže Kráľovnej Alžbety v Bruseli (2012) . Zvíťazil tiež na Medzinárodných súťažiach Benjamina Brittena a Henriho Marteaua, ako aj na ďalších vyše dvadsiatich vrátane súťaže v Indianapolise, Soule, či medzinárodnej súťaže nesúcej meno G. Paganiniho v Moskve.

Na BHS privítame Milana Al-Ashhaba /12.10, ktorý sa v roku 2018 stal víťazom Medzinárodnej husľovej súťaže Fritza Kreislera vo Viedni (súťaž sa koná každé štyri roky) a súťaže New York Concert Artists. Huslista má exotické priezvisko po svojom palestínskemu otcovi. Narodil sa v Jeruzaleme, v Čechách žije od svojich piatich rokov. So skúseným klaviristom  Adamom Skoumalom, ktorý dotvára svoj umelecký profil aj komponovaním, spojilo Milana Al-Ashhab rovnaké vnímanie hudby a aj vášeň pre šach. Po účinkovaní na festivale Pražská jar sa dvaja ambiciózni umelci predstavia aj na BHS.

Jedno z veľkých mien operného sveta, mezzosopranistka arménskeho pôvodu Stella Grigorian, a žijúca legenda tanga, skladateľ a klavirista Gustavo Beytelmann, sľubujú spoločne výnimočný večer, ktorý obohatí tohtoročný festival o novú hudobnú a estetickú dimenziu /5.10. Zaznejú v ňom tangá rôznych proveniencií v piatich rozličných jazykoch, vlastné kompozície Beytelmanna i skladby ďalšej hudobnej ikony 20. storočia, Astora Piazzollu, s ktorým Beytelmann osobne spolupracoval

  BHS ako konfrontácia umeleckých kvalít zahraničných a slovenských umelcov

 Popri Slovenskej filharmónii hosťuje na 55. ročníku BHS Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, s ktorým si na BHS /10.10. pripomenieme 90. výročie založenia prvého profesionálneho symfonického orchestra na Slovensku.

 Koncert 3.10. je venovaný 100. výročiu narodenia Jána Albrechta, vďaka ktorému v roku 1973 vznikol súbor Musica aeterna.

 Slovenský komorný orchester, súbor s takmer šesťdesiatročnou koncertnou tradíciou, pri zrode ktorého stál legendárny Bohdan Warchal, uvedie na festivalovom koncerte výber z diel autorov  20. storočia, prevažne slovanskej proveniencie /28.9.

Koncertom zo Slovenskej tvorby pre violončelo /29.9. pokračujeme v poslucháčsky úspešnom projekte, v rámci ktorého sme na BHS už prezentovali diela slovenských skladateľov z komornej tvorby(2016), pre klavír (BHS 2015, 2017) a pre husle (2018).

Prierez tvorbou pre violončelo zaznie v podaní našich popredných umelcov: Jozef  Podhoranský, Ján Slávik, Eugen Prochác, Boris Bohó.

 Novinkou na 55. ročníku BHS sú dva projekty:

Salón mladých /9.10.dramaturgia BHS má ambíciu výraznejšie upozorniť na generáciu mladých umelcov na začiatku ich profesionálnej kariéry v medzinárodnom kontexte. Predstaví sa maďarský violončelista Gergely Devich, slovenský trubkár Stanislav Masaryk. český klavirista Matyáš Novák.

 Mladé talenty /13.10. – na koncerte sa predstavia dva mimoriadne detské talenty huslista Teo Gertler a klavirista s austrálsko-slovenským pôvodom Ryan Martin Bradshaw.


Podrobný program 55. ročníka BHS na www.filharmonia.sk  a www.bhsfestival.sk

Koncerty BHS sa konajú v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, Malej sále a Stĺpovej sieni Slovenskej filharmónie.